Kwaliteit

Aan de hand van een vragenlijst van Mediquest ziet u hoe cliënten onze dienstverlening ervaren met de gemiddelde score op de algemene beoordelingsvraag.
De kwaliteit van onze logopedische zorg is gewaarborgd door deelname aan diverse kwaliteitskringen en werkgroepen.

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest

Image
Logo nvlf

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. Ze behartigen de belangen van alle 6.300 leden die zijn aangesloten.
www.nvlf.nl


Image
Logo kwaliteitsregisterparamedici

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor paramedici

Het KP voert de registratie en herregistratie uit voor paramedische beroepen en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl


Image
Logo werkgroep02jarigen

Geregistreerd als therapeut Preverbale Logopedie (0-2 jaar)

De Werkgroep Logopedie bij 0 – 2 jarige kinderen heeft zich ten doel gesteld: informatie-uitwisseling tussen logopedisten over preverbale logopedie.
www.prelogopedie.nl


Image
Logo omft

Geregistreerd als OMFT therapeut

OMFT: Orale Myo Functionele Therapy.

Afwijkende mondgewoonten, zoals mondademen, duimen en foutief slikgedrag, verstoren het evenwicht tussen spieren. Door deze dysfuncties kan de vorm van het gebit en de kaak worden aangetast.Ook kunnen door deze functie- en vormverstoring spraakproblemen, zoals lispelen en slissen, ontstaan en zich blijvend hinderlijk ontwikkelen. 

https://kwec.nl/kaarten/specialisten-omft/


Image
Logo stzh

Gespecialiseerd Stemtherapeut


Lid van de stemkwaliteitskring Zuid-Holland. 

De leden van deze logopedische kring hebben zich gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van stemstoornissen met bijbehorende logopedische problemen.


Image
Logo afasienet

Geregistreerd Afasie-therapeut

AfasieNet biedt veel informatie over het onderzoeken en behandelen van afasie, zowel voor patiënten als professionals. Naast oefenmateriaal, is er ook een overzicht terugvinden van afasietherapeuten in uw regio.
www.afasienet.com


Image
Logo parkinsonnet

Lid ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.
www.parkinsonnet.nl


Image
Logo radboudumc

Geregistreerd Mime- therapeut

Mimetherapeuten hebben zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van een aangezichtsverlamming.
www.radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/mimetherapie/


Image
Logo mszorgnederland

MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken.
www.mszorgnederland.nl


Om U te informeren over ons handelen hebben wij in onze praktijkvestigingen een map met allerlei informatie:

  • Onze privacy policy
  • Het calamiteitenplan
  • De betalingsvoorwaarden zoals de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie ze gedeponeerd heeft bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht
  • Actuele tarieven
  • Patiëntenklachtrecht en beroepscode
  • Praktijkregels
  • Toestemming informatie-uitwisseling met derden