Jezelf kunnen uitspreken is niet vanzelfsprekend...

Jos Schol, logopedist en stemtherapeut
Wij kunnen u helpen bij

Logopedisch onderzoek en behandeling is geïndiceerd, zowel bij taal- als spraakstoornissen:

 • wanneer kinderen niet, opvallend weinig en/of weinig gevarieerd brabbelen. Dit kan een aanwijzing zijn voor een te verwachten niet-normale taalontwikkeling;
 • wanneer er een duidelijk verschil bestaat tussen het begrijpen en uiten van de taal;
 • wanneer er niet of onduidelijk tot onverstaanbaar gesproken wordt;
 • bij het weglaten, vervangen of verkeerd uitspreken van klanken en klankverbindingen;   
 • wanneer ouders bezorgd zijn over het spreken van hun kind;                       
 • wanneer kinderen zelf last hebben van hun afwijkende spraak en/of er mee geplaagd worden.                                                                                          

 

Laat ons u helpen

Logopedisch onderzoek en behandeling van zowel kinderen als volwassenen met adem- en stemklachten is geïndiceerd bij klachten als:

 • heesheid;
 • pijn in de keel ten gevolge van spreken;                                           
 • snel vermoeid zijn door spreken;                                                                
 • wegvallen van de stem;          
 • voortdurend de keel moeten schrapen;  
 • drukkend gevoel in de keel (globus gevoel);          
 • klachten van benauwdheid tijdens het spreken;    
 • bij mensen die vaak hyperventileren of anticiperen op hyperventilatie;   
 • bij voortdurende of aanvalsgewijze kortademigheid;                     
 • niet meer kunnen roepen of zingen; 
 • stemdaling of stemstijging;                     
 • stemzwakte, geringe draagkracht van de stem;
 • onvoldoende herstel na een verkoudheid wanneer de klachten langer dan vier tot zes weken blijven bestaan.

Logopedisch onderzoek en behandeling is geïndiceerd bij een afasie en een dysarthrie:

 • wanneer een patiënt problemen heeft met het begrijpen van gesproken en/of geschreven taal;
 • wanneer een patiënt zich niet of slecht kan uiten, zowel in gesproken als geschreven taal;
 • wanneer een patiënt woordvindingsmoeilijkheden heeft;    
 • wanneer de communicatie beperkt wordt door de spraakstoornis;  
 • bij problemen op het gebied van eten en drinken.                                                                                                                                                                   

 

Laat ons u helpen

Logopedisch onderzoek en behandeling van afwijkende zuiggewoonten, habitueel mondademen, afwijkend slikken - en als gevolg daarvan articulatie of spraakstoornissen - is geïndiceerd:

 • wanneer deze gewoonten de vorm of de functie van kaak, gebit, tong en verhemelte beïnvloeden;
 • wanneer door de tandarts of orthodontist afwijkingen aan het gebit en/of de kaak worden geconstateerd, die veroorzaakt worden door een of meerdere afwijkende mondgewoonten;   
 • bij terugkerende middenoorproblematiek;       
 • als er sprake is van kwijlen en spugen;
 • wanneer er eet- en drinkproblemen ontstaan.

Laat ons u helpen


Image
Jos en Monique

Logopedie Schol

Een unieke familiepraktijk. Geen enkel andere praktijk in Nederland bestaat uit twee leden van één familie: meneer Jos en mevrouw Jos.

Meer over ons