Jezelf kunnen uitspreken is niet vanzelfsprekend...

Jos Schol, logopedist en stemtherapeut
Wij kunnen u helpen bij

Logopedisch onderzoek en behandeling is geïndiceerd, zowel bij taal- als spraakstoornissen:

 • wanneer kinderen niet, opvallend weinig en/of weinig gevarieerd brabbelen. Dit kan een aanwijzing zijn voor een te verwachten niet-normale taalontwikkeling;
 • wanneer er een duidelijk verschil bestaat tussen het begrijpen en uiten van de taal;
 • wanneer er niet of onduidelijk tot onverstaanbaar gesproken wordt;
 • bij het weglaten, vervangen of verkeerd uitspreken van klanken en klankverbindingen;   
 • wanneer ouders bezorgd zijn over het spreken van hun kind;                       
 • wanneer kinderen zelf last hebben van hun afwijkende spraak en/of er mee geplaagd worden.                                                                                          

 

Laat ons u helpen

Logopedisch onderzoek en behandeling van zowel kinderen als volwassenen met adem- en stemklachten is geïndiceerd bij klachten als:

 • heesheid;
 • pijn in de keel ten gevolge van spreken;                                           
 • snel vermoeid zijn door spreken;                                                                
 • wegvallen van de stem;          
 • voortdurend de keel moeten schrapen;  
 • drukkend gevoel in de keel (globus gevoel);          
 • klachten van benauwdheid tijdens het spreken;    
 • bij mensen die vaak hyperventileren of anticiperen op hyperventilatie;   
 • bij voortdurende of aanvalsgewijze kortademigheid;                     
 • niet meer kunnen roepen of zingen; 
 • stemdaling of stemstijging;                     
 • stemzwakte, geringe draagkracht van de stem;
 • onvoldoende herstel na een verkoudheid wanneer de klachten langer dan vier tot zes weken blijven bestaan.

Laat ons u helpen

Het stemonderzoek is tweeledig. Het beslaat een analyse door een ervaren stemtherapeut en een analyse door de computer. Hieronder is een voorbeeldverslag van hoe die computeranalyse eruit kan zien.

PRAAT-verslag

Logopedisch onderzoek en behandeling is geïndiceerd bij een afasie en een dysarthrie:

 • wanneer een patiënt problemen heeft met het begrijpen van gesproken en/of geschreven taal;
 • wanneer een patiënt zich niet of slecht kan uiten, zowel in gesproken als geschreven taal;
 • wanneer een patiënt woordvindingsmoeilijkheden heeft;    
 • wanneer de communicatie beperkt wordt door de spraakstoornis;  
 • bij problemen op het gebied van eten en drinken.                                                                                                                                                                   

 

Laat ons u helpen

Logopedisch onderzoek en behandeling van afwijkende zuiggewoonten, habitueel mondademen, afwijkend slikken - en als gevolg daarvan articulatie of spraakstoornissen - is geïndiceerd:

 • wanneer deze gewoonten de vorm of de functie van kaak, gebit, tong en verhemelte beïnvloeden;
 • wanneer door de tandarts of orthodontist afwijkingen aan het gebit en/of de kaak worden geconstateerd, die veroorzaakt worden door een of meerdere afwijkende mondgewoonten;   
 • bij terugkerende middenoorproblematiek;       
 • als er sprake is van kwijlen en spugen;
 • wanneer er eet- en drinkproblemen ontstaan.

Laat ons u helpen

Logopedisch onderzoek en behandeling is geïndiceerd wanneer u COVID-19 hebt doorgemaakt en nadien aanhoudende stemklachten heeft (zie: "Ik heb geen stem, wat nu?").

Laat ons u helpen


Image
Jos en Monique

Logopedie Schol

Een unieke praktijk in Zeeland met jarenlange ervaring in het behandelen van kinderen. Bestaande uit twee leden van één familie: meneer Jos en mevrouw Jos en daarnaast een enthousiaste logopediste Evelyne. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op snelle en gepaste zorgverlening. Daarom maken wij geen gebruik van een wachtlijst. 

Meer over ons