Spraak

Image
Spraak

 

  • onduidelijk spreken
  • het niet of niet goed uitspreken van klanken
  • nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet
  • stotteren
  • spraakrevalidatie na strottenhoofdkanker
  • spraakproblemen na een beroerte

Behandeling

De behandeling duurt maximaal 30 minuten per keer. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht. De behandeling start altijd met een anamnesegesprek (het in kaart brengen van uw hulpvraag en de voorgeschiedenis) en een onderzoek. Naar aanleiding daarvan wordt een behandelplan opgesteld. Bij de meeste behandelingen zal het zo zijn dat u opdrachten mee naar huis krijgt om thuis te oefenen en te herhalen. Dit is erg belangrijk voor het slagen van de therapie. Het is ook mogelijk om een verwijzing te vragen voor een logopedisch onderzoek, zonder verdere behandeling.


Vergoeding

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Spraakproblemen hebben vaak verband hebben met logopedische stoornissen.

Meer over vergoedingen


Kwaliteit

De kwaliteit van onze logopedische zorg is gewaarborgd door deelname aan diverse kwaliteitskringen en werkgroepen.

Onze kwaliteit